4

تعداد خورشيدي(عدد)

145

قطر خورشيدي (سانتیمتر)

40

تعداد فنر هاي هر خورشيدي (عدد)

225

عرض کار دستگاه (عدد)

145

عرض دستگاه هنگام حمل و نقل (سانتیمتر)

14

سرعت کارکرد دستگاه (کیلومتر بر ساعت)

25

توان مورد نياز(اسب بخار)

168

وزن دستگاه(کیلوگرم)

rake-www.barchinkar.com