نشاء کار مدل های 2ZS-4C و 2ZS-6C با تکنولوژی روز تولید شده با وزن پائین و کم حجم این امکان را فراهم می نمایند که دستگاه به صورت دقیق یکنواخت و قابل تنظیم عملیات کاشت نشاء در شرایط سخت را به نحو مطلوب انجام دهد.

2ZS-6C

2ZS-4C

مدل

2455

2137

طول دستگاه(میلیمتر)

2300

1630

عرض دستگاه(میلیمتر)

955

910

ارتفاع دستگاه(میلیمتر)

185

175

وزن (کیلوگرم)

66

66

قطر چرخ ها(سانتیمتر)

6

4

تعداد ردیف کارنده

300

300

فاصله عرضی نشاها از یکدیگر(میلیمتر)

120,140,160,180,210

120,140,160,180,210

فاصله طولی نشاها از یکدیگر(میلیمتر)

یاماها-بنزینی

یاماها-بنزینی

مدل موتور

چهارزمانه هواخنک

چهارزمانه هواخنک

نوع موتور

4.5

3.5

قدرت موتور(اسب بخار)

تک سیلندر

تک سیلندر

تعداد سیلندر