حداقل 84 اسب بخار
توان مورد نياز
540 دور, در دقيقه
سرعت گاردان
2 تن در ساعت
ظرفيت
1/14 متر
ارتفاع
3/32 متر
طول
1/85 متر
عرض
425 کيلوگرم
وزن
10/5X80X15/3
سايز لاستيك
دنده 2و3و4 سنگين
سرعت حمل و نقل
1200 ميليمتر
عمق خردكن
پيچي
نوع خردكن
1900 ميليمتر
عرض برداشت
straw-chopper-www.barchinkar.com

ویدیوی معرفی محصول